Lars Mattiasson

Lars Mattiasson

Projektkordinator och affärscoach på The Creative Plot Ideon Innovation i Lund. TCP är en affärsinkubator för kultur och kreativa näringar, där mode och design utgör en viktig del. Specialområde är hållbar affärsutveckling med fokus på textil och cirkulära affärsmodeller.