Lotta Stagne

Lotta Stagne

Civilekonom och diplomerad coach, undervisar i företagsekonomi affärsidéer och starta eget.