Lotta Stagne

Lotta Stagne

Civilekonom och diplomerad coach. Lotta har eget företag, StagneUgander AB med inriktning på individ, team och ledarutveckling.