Peter Magnusson

Peter Magnusson

Peter är verksam som skräddare och styrelseordförande i Sveriges Skrädderiförbund.