Tillskärarakademin Malmö

Ansökan​

CLO 3D – fördjupning

Kort kurs inom Yrkeshögskolan

Kort kurs inom Yrkeshögskolan ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning. Utbildningen riktar sig till dig som behöver förnya din kompetens för att behålla jobbet, men även för att gå vidare till nya och mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.

CLO 3D – fördjupning

20 YH poäng, halvtid på distans

Behörighet och förkunskaper
3-årigt gymnasium eller motsvarande
Om du har annan utbildning och/eller erfarenhet som motsvarar förkunskapskraven kan utbildningsanordnaren bedöma din reella kompetens.

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i gymnasiekurserna Textil design 1 resp 2
 • Erfarenhet av arbete som mönsterkonstruktör/Pattern Designer/Technical Designer/Textil Designer
 • Examen från en Konst- och kulturutbildning som utbildar i sömnad och mönsterkonstruktion såsom Tillskärarakademin Malmö. Mönsterkonstruktör/Direktris eller likvärdig utbildning, alternativt examen från högskoleutbildningarna Designer eller Designteknik, eller annan eftergymnasial utbildning som ger motsvarande kompetenser inom inriktningen mönsterkonstruktion och sömnad.
 • CLO3D grundutbildning eller motsvarande kunskaper i programvaran

Urval
Om antalet behöriga överskrider antalet utbildningsplatser görs ett urval och urvalet baseras på det antal poäng den sökande uppnått i följande bedömning. Vid lika poäng tillämpas lottning.

 • Maxpoäng 7p
 • Gymnasienivå sömnad, mönsterkonstruktion – 1p
 • Yrkeserfarenhet inom branschen minst 1 år – 1p
 • Yrkeserfarenhet inom branschen minst 5 år – 2p
 • Eftergymnasial påbyggnadsutbildning inom design, form, textila tekniker/material, konstruktion el sömnad – 1p
 • Högskoleutbildning inom formgivning och design – 1p
 • Folkhögskola med textil el konstnärlig inriktning – 1p

Ansökan ska innehålla:

 •  Ifylld digital ansökan
 • Kopior på betyg, arbetgivarintyg relevanta för utbildningen, alternativt registreringsbevis från bolagsverket, och andra handlingar laddas upp i ansökningsverktyget

Kursupplägg
Kurspaketet ges på distans. Lärare och elever har tät kontakt mellan närträffarna, både via videokonferenser, mail och på vår utbildningsplattform. Den pedagogiska metoden kommer att vara en kombination av virtuella klassrummet och videoföreläsningar i realtid. Du som elev kommer att få tillgång till programmet CLO3D via cloudversion under hela utbildningen för att kunna arbeta helt fritt hemifrån när det passar dig.
Vi kommer att arbeta med kollektioner till avatarer – från idé, mönsterkonstruktion och plaggskisser till färdigt plagg. Lärare finns tillgängliga för de studerande ca 20% av en heltid, på Malmö Tillskärarakademi eller via telefon/länk.

Examinationsuppgifter består av inlämningsuppgifter, produktdesign och reflektionsuppgifter kopplat till teori samt projektuppgift.

Bilder från skolan