Tillskärarakademin Malmö

Ansökan

Technical Pattern Design – CLO3D

Kort utbildning inom Yrkeshögskolan

Kort utbildning inom Yrkeshögskolan ska stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning. Utbildningen riktar sig till dig som behöver förnya din kompetens för att behålla jobbet, men även för att gå vidare till nya och mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.

Technical Pattern Design – CLO3D

55 YH poäng, halvtid på distans

Technical Pattern Design – CLO 3D och CRS
Utbildningen består av tre delkurser. I den första kursen Teknisk Design arbetar vi i programmet CLO3D med ett första prov till ett färdigt produktionsprov.
I kurs nummer två Kreativ Design arbetar du med detaljer. Du lär dig hur det virtuellt skapade plagget går att presentera och kommunicera för kund.
Den tredje och sista kursen – CSR, Corporate Social Responsibility – ger insyn i samhällets och arbetslivets miljöpåverkan samt visar betydelsen av miljöarbetets integration i företagets samtliga processer, främst hur 3D-tekniken förkortar långa transporter och tillverkningskedjor. Slutligen behandlar kursen de risker som tekoprodukter kan utsätta miljön för.

Behörighet och förkunskaper
3-årigt gymnasium eller motsvarande
Om du har annan utbildning och/eller erfarenhet som motsvarar förkunskapskraven kan utbildningsanordnaren bedöma din reella kompetens.

Särskilda förkunskaper

  • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i gymnasiekurserna Textil design 1 resp 2
  • Erfarenhet av arbete som mönsterkonstruktör/Pattern Designer/Technical Designer/Textil Designer
  • Examen från en Konst- och kulturutbildning som utbildar i sömnad och mönsterkonstruktion såsom Tillskärarakademin Malmö. Mönsterkonstruktör/Direktris eller likvärdig utbildning, alternativt examen från högskoleutbildningarna Designer eller Designteknik, eller annan eftergymnasial utbildning som ger motsvarande kompetenser inom inriktningen mönsterkonstruktion och sömnad.

Urval
Om antalet behöriga sökanden överskrider antalet utbildningsplatser görs ett urval genom ett särskilt arbetsprov, det vill säga uppvisande av tidigare konstruktioner.

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Kopior på betyg, intyg och andra handlingar som är relevanta för utbildningen

Kursupplägg
Kurspaketet ges på distans med några närträffar på helger i Tillskärarakademins lokaler i Malmö. Lärare och elever har tät kontakt mellan närträffarna, både via videokonferenser, mail och på vår utbildningsplattform. Den pedagogiska metoden kommer att vara ”blended learning”, det vill säga en kombination av det fysiska- och virtuella klassrummet och videoföreläsningar i realtid. Du som elev kommer att få tillgång till programmet CLO3D via cloudversion under hela utbildningen för att kunna arbeta helt fritt hemifrån när det passar dig. Vi kommer att arbeta med kollektioner till avatarer – från idé, mönsterkonstruktion och plaggskisser till färdigt plagg. Lärare finns tillgängliga för de studerande ca 20% av en heltid, på Malmö Tillskärarakademi eller via telefon/länk.
Examinationsuppgifter består av inlämningsuppgifter, produktdesign och reflektionsuppgifter kopplat till teori samt projektuppgift.

Bilder från skolan