Tillskärarakademin Malmö

CLO 3D – distans

CLO 3D – Grundutbildning

Tid: Semidistans, halvtid 50 YH-poäng (16 veckor vid halvtidsstudier)
Platser: 30 st
Start: 3 september 2024  
Ansök senast: 31 maj 2024

CLO 3D – Fördjupning

Tid: Distans, halvtid 20 YH-poäng
Platser: 20 st
Start:
Ansök senast: 11 augusti 2024

CLO 3D – Visualisering, rendering och animering

Tid: Distans, halvtid 20 YH-poäng
Platser: 20 st
Start:
Ansök senast: 11 augusti 2024

Bilder från skolan