Tillskärarakademin Malmö

Designer / produktutvecklare
med 3D kompetens

Designer/produktutvecklare med 3D kompetens

Tid: Heltid, på plats, 200 yh poäng
Platser: 15 st
Start: 19 augusti 2024
Ansök senast: 31 maj 2024

Yrkeshögskoleprogram
Design-/produktutvecklare är en eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning med LIA som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens innehåll och mål
Designer/produktutvecklare med 3D kompetens är en utbildning för dig som vill skapa plagg i fysiska eller 3D kollektioner för stora eller små företag. Vi arbetar målmedvetet med målgruppsanpassad kollektions- och produktionsplanering. Du får praktisera (LIA) på moderna företag i branschen. Årets studerande gjorde LIA bland annat på Pampas (skaparen av vinnaren Nemos kläder till Eurovision), CMMN-SWDN, Malmö Opera, Birgitta Helmersson, Najell, FAB studio, Dunigroup, FL swimwear och även Stine Goye resp Saks Potts i Köpenhamn. Flera av våra studerande har redan fått jobb efter LIAn. Du får förståelse för och fördjupade kunskaper i designprocessen genom praktisk tillämpning. Du får kunskaper starta eget och cirkulärt mode. Arbetet sker både som grupparbete och enskilda projekt, där du stimuleras att utmana och utveckla din kreativitet.

I CLO3D lär du dig ta fram digitala plagg, mönsterdelar och prova av plagg på avatarer samt rendera bilder av din design.

I Illustrator, Photoshop och Excel lär du dig rita utförliga produktskisser, tekniska ritningar, gradering av storlekar och måttlistor. Du använder engelska facktermer i dina kollektioner och på dina plaggskisser. Du kommer även att prova på att arbeta digitalt i 3D. Vi gör dig väl förtrogen med Pantone Matching System (PMS), ett internationellt färgsystem som används världen över av många yrkesgrupper.

Förutom dina kollektionsarbeten en orientering i företagsekonomi och hur du tar fram en affärsidé för att starta eget företag. Du får också insikt och kunskap om de faktorer som styr mode och trender.
Möjlighet finns att ta in föreläsare, göra studiebesök hos någon designer eller företag inom branschen.

I utbildningen ingår en sex veckor lång LIA period under termin två. 

Kunskaper efter utbildningen

 • arbeta med mönsterkonstruktion och gradering, såväl manuellt som datoriserat
 • visualisera din design från idé till färdig produkt i 3D
 • goda kunskaper om tillverkningsprocessens alla led med fokus på hållbar tillverkning/design
 • beskriva produkter genom bilder, plaggskisser och produktteckningar, både i detalj och helhet
 • självständigt utveckla dina kollektioner i form av en sälj- och produktpärm
 • textila begrepp och yrkesområdets terminologi på svenska och engelska
 • framställa måttabeller för olika produktområden som används av konfektionsproducerande länder
 • produktionsekonomi, kalkylering och dess koppling till eget företagande
 • självständigt planera, välja och använda lämpliga material
 • skapa mönsterrapporter digitalt
 • mycket goda kunskaper i CLO3D, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop och MS Excel
 • minskad miljöpåverkan i alla led inom modebranschen

Utbildningsbevis
Efter slutförd utbildning och godkända arbetsprover utfärdas utbildningsbevis

Det här är vad du kan göra efter utbildningen

 • Arbeta som mönsterkonstruktör, direktris, technical designer, designtekniker, produktionstekniker, konfektionstekniker, inköp- eller designassistent, 3D artist inom spelbranschen.
 • Stora möjligheter att specialisera sig och skapa en karriär på något av de stora modeföretagen, söka sig vidare till andra företag i Sverige eller utomlands alternativt arbeta inom spelbranschen.

Avgift och finansiering

 • YH utbildningar är avgiftsfria.
 • Teckningsmaterial och tyger till examensabete bekostas av den studerande.
 • Tillgång till samtliga Adobe program och CLO3D under hela studietiden.
 • Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad.

Bilder från skolan