Våra mål

Tillskärarakademin i Malmö har bland annat ställt upp följande mål för den egna verksamheten.

Tillskärarakademin i Malmö vill lägga upp utbildningen på ett sådant sätt att de studerande;

 • får en yrkesorienterad kunskapsbas med tonvikt på mönsterkonstruktion, modeteckning och produktdesign
 • skaffar sig tilltro till sin egen förmåga och kan se sina möjligheter att utvecklas
 • ges möjlighet att inhämta djupa och breda kunskaper i de kurser som ingår i deras studieprogram
 • lär sig arbeta individuellt och samarbeta med andra
 • uppmuntras att ta egna initiativ och hitta nya lösningar på uppkomna problem
 • ges tillfälle till optimal utveckling
 • utvecklar sin kreativitet och flexibilitet
 • inser vikten av att utveckla sin förmåga att ge professionell service
 • får sådana kunskaper att de kan arbeta professionellt inom olika företag inom yrkesområdet
 • ges förutsättningar att driva egen verksamhet samt
 • får en sådan bredd i sin utbildning att flera vägar öppnas inför yrkesvalet.

Utbildningen på Tillskärarakademin i Malmö är effektiv, individuell och har som mål att ta fram det bästa i varje elev. Alla elever arbetar självständigt och kan därför utvecklas utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi strävar efter att balansera verklighet, inspiration och funktion. Eleverna får teoretiska och praktiska förberedelser för arbetslivet.