Villkor

När vi har tagit emot din ansökan tillsammans med dina arbetsprover kallas du efter ansökningstidens slut till ett informationsmöte.

Om du blir antagen och accepterar din plats, betalar du 2.000 kr. i anmälningsavgift. Resterande belopp på 39 000 delas upp och betalas en gång per termin. Uteblir betalning förfaller hela kursens belopp följande månad.

Eventuell avanmälan skall ske skriftligen (brev) en månad före skolstart. I detta fall debiteras ingen kursavgift. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Om avanmälan sker senare, debiteras hela avgiften.

Vid studieavbrott utan giltigt skäl debiteras hela avgiften. Ej giltiga skäl för avbrott är till exempel läkarintyg utan sjukskrivning eller på grund av annat eget arbete och engagemang. Studerande som med stöd av läkarintyg blir sjukskriven på heltid minst 1 mån (karenstid för studerande) och därför måste avbryta sina studier helt, har möjlighet att återuppta studierna vid sjukskrivningens slut. För studerande med studiemedel gäller även ytterligare regler för CSN, se www.csn.se.

Studiemedel

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade och ger dig möjlighet att söka studiemedel. Även merkostnadslån kan sökas för kursavgiften.
Kontakta CSN för att ta reda på vad som gäller dig.

Särskilt pedagogiskt stöd

Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja utökat stats¬bidrag för pedagogiska insatser för att stödja studerande med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Se MYH;s hemsida Konst och Kultur

GDPR

I och med lagstiftningen GDPR vill vi att du ska veta att vi hanterar dina personuppgifter med försiktighet. Det har alltid varit viktigt för Tillskärarakademin att hantera dina uppgifter korrekt. Vi tar hand om personuppgifter som du frivilligt skickar in till oss i form av din anmälan till våra utbildningar. Du finns med i våra register för att vi ska kunna erbjuda dig ev. arbete, inbjudningar till evenemang eller när du kommunicerar med oss via e-post och i vår kontakt med MYH.

Du kan när som helst be oss ta bort dina uppgifter.