Tillskärarakademin Malmö Byter utbildningsform!

Tillskärarakademin Malmö

Tillskärarakademin Malmö byter utbildningsform och namn från Malmö Tillskärarakademi till Tillskärarakademin Malmö!

Konst- och kulturutbildningar
är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige med Myndigheten för yrkeshögskolan som huvudman.

Detta innebär att våra utbildningar blir två veckor längre och ger rätt till studiemedel även för studerande som är under 20 år. Merkostnadslån går att söka för utbildningarna.

Mönsterkonstruktör/ Direktris 40 veckor
Kursstart den 17 augusti 2015.
Kostnad 35 000 kr,(+2000kr i anmälningsavgift).
Sista ansökningsdag 2015-05-22       

Utbildningen ska förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor (t ex Textilhögskolan, Beckmans, KADK i Köpenhamn eller andra likvärdiga skolor)inom mode och kläder. Utbildningen ger dig också en yrkesutbildning till Mönsterkonstruktör/Direktris. Utbildningen är fristående men stöds av staten. Den får statsbidrag och ger de studerande rätt till studiestöd från CSN och rätt att söka merkostnadslån för utbildningen

Produktutvecklare/Design 20 veckor
Kursstart den 17 augusti 2015.
Kostnad 29 000 kr, (+2000kr.i anmälningsavgift).
Sista ansökningsdag 2015-05-15

Utbildningen ger sådana kunskaper att du kan gå direkt ut i arbetslivet söka högre utbildningar eller satsa på en egen karriär inom mode/design.

Du kan söka studiestöd från CSN och merkostnadslån för utbildningen

Tillskärarakademin kommer att ha öppet hus för alla er som vill veta mer och se hur vi har det på skolan och hur vi arbetar.

Mellan kl.14.00-18.00 finns både lärare och elever på plats för att svara på frågor, den 2 mars, 9 april och 4 maj.

Välkomna!