Tillskärarakademin Malmö

Projektarbete

Remake och Re:design

De studerande deltog i två stora projekt under 2022

Designfestival i Borås. Festivalen var slutpunkten för en nationell utbildningsinsats från Textile & Fashion 2030, finansierad av Naturvårdsverket, med fokus på remake. Under hösten har ett flertal textila designutbildningar i Sverige fått besöka av DO-tank Centers designteam för workshops och föreläsningar kring innovativ och cirkulär design. Artikeln i sin helhet kan du läsa här.

Erikshjälpen inviger nya lokaler och Tillskärarakademin ställer ut återvunna kreationer
Utställningen REMAKE – det återvunna plagget i samband med Erikshjälpens invigning av nya lokaler i Malmö. Alla studerande fick komma och hämta material hos Erikshjälpen som skulle användas till att ex skapa nya kläder. Bara fantasin som begränsade – så några studerande bestämde sig för att göre an klänning av återvunna böcker!

Brudkläder av återvunnen textil

Under höstterminen 2020 deltog elever på utbildningen Mönsterkonstruktion/Direktris i ett spännande samarbete tillsammans med Elis Textil Service (tidigare Berendsen) i Malmö. Detta för att använda sin kreativitet för att skapa innovativa brudkläder av uttjänta lakan, handdukar och dukar.

Eleverna arbetade tillsammans i mindre grupper och i december genomfördes en coronasäker modevisning via Zoom där de fick visa upp sina kreationer, berätta om tanken bakom och vilka utmaningar de stött på i sitt arbete. Bilderna är från catwalken vid detta tillfälle.

Elis Textil Service hanterar varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare. Med 70 års erfarenhet av cirkulära hyrlösningar – och genom att äga hela kedjan från design till logistik, tvätt och återvinning -har företaget en stor erfarenhet av att optimera både miljöprestanda och effektivitet.

Design för klädmärket Manér

Manér är det Malmöbaserade klädmärket som designar och syr alla sina plagg som ett led i strävan att minimera företagets miljöpåverkan. Under hösten 2020 deltog eleverna i utbildningen Produktutvecklare/design i ett samarbete tillsammans med Manér. Det innebar att de skapade så kallade ”tech packs” med plagglistor, måttlistor och andra väsentliga detaljer för varje enskilt plagg. Dessutom gjorde varje projektgrupp en säljpärm för att visa upp kläderna som de hade designat.

Riktlinjen för uppdraget var kläderna som ritades skulle passa Manér som varumärke. Efter avslutat samarbete har företaget nu möjlighet att använda sig av elevernas arbete i kommande produktioner.

Bilder från skolan