Tillskärarakademin Malmö

Mission & vision

Teori och praktik för arbetslivet

På Tillskärarakademin Malmö ges teoretiska och praktiska färdigheter för arbetslivet och vidare studier. Genom att sätta individen i centrum tar vi fram det bästa i varje elev som får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter.

Vår målsättning är att studier på Tillskärarakademin Malmö ska resultera i följande färdigheter:
  • Yrkesorienterad kunskap med tonvikt på mönsterkonstruktion, modeteckning och produktdesign
  • Professionell kunskap för arbete inom yrkesområdet
  • Tilltro till egen förmåga och möjligheter att utvecklas
  • Förmåga att arbeta individuellt och att samarbete med andra
  • Utveckling av kreativitet och flexibilitet
  • Förmåga att ge professionell service
  • Förutsättningar för att starta eget företag
  • En bred kunskap för fler möjligheter och vägar i yrkesvalet

Våra kärnvärden

Individen i centrum
Vi bemöter varje elev med respekt för dess unika sätt att vara. Vi sätter individen i centrum och vill att alla elever ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och personlighet. Vi betonar elevens rättigheter men också ansvar och skyldigheter.

Ömsesidig respekt
Vi visar respekt för varandras olikheter och verkar för en mångfald av människor och uttryck. Våra pedagoger är stöttande och arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Utveckling i samverkan
Vi tror att våra elever utvecklas bäst i samverkan med andra. Att kreativitet och färdigheter främjas genom ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer. Vi verkar för samarbete mellan elever, pedagoger och externa parter i arbetslivet.

Kunskapens egenvärde
Skolans själ präglas av elevers nyfikenhet, kreativitet, lust och vilja att lära sig nytt. Vår uppgift är att skapa en stimulerande miljö som möjliggör och uppmuntrar en variation av konstnärliga uttryck.

Bilder från skolan