Tillskärarakademin Malmö

Mönsterkonstruktion/design CLO3D, grundutbildning (distans)

Mönsterkonstruktion/design CLO3D, grundutbildning (distans)

YH-utbildning för upskill och reskill
Kort utbildning inom Yrkeshögskolan för att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning. Utbildningen riktar sig till dig som behöver förnya din kompetens för att gå vidare till nya och mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.

Tid: Semidistans, halvtid 50 YH-poäng (16 veckor vid halvtidsstudier)
Platser: 30 st
Start: 4 september 2024
Ansök senast: 31 maj 2024

Utbildningen innehåller tre delkurser:

 • Teknisk design: 30 YH-poäng
  Här får du kunskaper inom CLO3D för att i nästa steg, utifrån skisser och färdiga mönster, kunna förändra och skapa nya modeller i 3D. Kursen ger färdigheter i hur man jobbar i 3D (CLO3D) med produktionsmönster. Du är delaktig i hela produktionsprocessen i den virtuella världen – från ett första prov till ett färdigt produktionsprov i 3D. Du lär dig skapa, drapera och designa i 3D och att arbeta med passform, mönster- och designförändring. Kursen ger även kunskaper i hur arbetet med avatarer fungerar och hur du med hjälp av dessa kan se ett plaggs förändring vid justering av storlek, mönster och tyg. En förutsättning för utvecklingen av svensk design i ett globalt perspektiv och en möjlighet för små designers att nå en större marknad.

 • Kreativ design: 20 YH-poäng
  Kreativ design ger kunskaper i att lägga enklare detaljer på ett plagg i 3D, såsom stickning, knappar, knapphål och blixtlås, samt att arbete med 3D-rendering och ge liv åt det grafiska innehållet. Du infogar därefter dina kreativa detaljer i program som Illustrator och Photshop och framställer presentationsmaterial som kan ersätta det fysiska plagget för att exempelvis skickas till leverantörer. Istället för att skicka material fram och tillbaka mellan olika aktörer kan modeller istället skickas digitalt med möjligheten till att justeras, både vad gäller mönster, detaljer och passform.

 • CSR – Corporate Social Responsibility: 5 YH-poäng
  Den tredje delkursen handlar om företagens CSR-ansvar i samhället och hur detta kan integreras i den dagliga verksamheten. Kursen ger insyn i samhällets och arbetslivets miljöpåverkan och visar på betydelsen av miljöarbetets integration i företagets samtliga processer. Kursen behandlar de risker som tekoprodukter kan utsätta miljön för och hållbarhetsperspektivet är kopplat till CSR, samhällspåverkan, kvalitet och en överblick över kretsloppsprincipen.

Utbildningsbevis
Efter slutförd utbildning och godkända arbetsprover utfärdas ett utbildningsbevis.

Efter utbildningen kan du

 • arbeta som mönsterkonstruktör för någon av de stora modekedjorna eller inom spelindustrin
 • arbeta som egen företagare eller på mindre designkontor som mönsterkonstruktör

Avgift och finansiering

 • Utbildningen är avgiftsfri – tillgång till programmet CLO3D under utbildningstiden
 • Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad enligt CSN- regler

Bilder från skolan