Tillskärarakademin Malmö

Villkor

Ansökan och antagning

När vi har tagit emot din ansökan, tillsammans med arbetsprover, kallas du efter ansökningstidens slut till ett informationsmöte. Då ges möjligheten att besöka våra lokaler och ställa dina frågor till lärare och elever. Detta brukar normalt ske i början av juni. Om du blir antagen och accepterar din plats betalar du 2000 kronor i anmälningsavgift. Resterande utbildningsbelopp betalas per termin.

Avanmälan

Eventuell avanmälan från utbildningen ska genom ett skriftligt brev – senast en månad före skolstart. I detta fall debiteras ingen kostnad för utbildningen. Anmälningsavgiften återbetalas dock ej. Om avanmälan sker senare än en månad före skolstart debiteras kostnad för utbildning.

Studieavbrott

Vid studieavbrott utan giltiga skäl debiteras utbildningens kostnad. Ej giltiga skäl för avbrott är exempelvis sjukskrivningar utan läkarintyg, annat arbete och engagemang. Studerande som blir sjukskriven med läkarintyg (på heltid i minst en månad) har möjlighet att återuppta sina studier vid sjukskrivningens slut. Om du tar studielån så var uppmärksam med CSN-regler.

Särskilt pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få pedagogiskt stöd när du studerar på Tillskärarakademin Malmö. Detta sker genom Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar ett utökat statsbidrag. Läs mer på www.konstkulturutbildning.se.

Policy för personuppgifter

När du ansöker till våra utbildningar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra arbetsuppgifter och uppfylla krav och granskning från myndigheter. Vi värnar om din integritet och hanterar dina uppgifter med försiktighet. Efter avslutad utbildning finns du med i våra register för att vi ska kunna erbjuda dig eventuella arbetsmöjligheter och för att skicka inbjudningar till olika evenemang. Du kan närsomhelst be oss att ta bort dina uppgifter.

Bilder från skolan