Tillskärarakademin Malmö

Produktutveckling / Design

Produktutveckling / Design

Tid: Heltid 20 veckor, en termin
Platser: 10 st
Start: 29 augusti 2022
Ansök senast: 30 maj 2022

Konst- och kulturutbildning
Produktutvecklare/Design är en eftergymnasial och högskoleförberedande konst- och kulturutbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningens innehåll och mål
Produktutveckling / Design är en utbildning för dig som vill skapa plagg och kollektioner för stora eller små företag. Vi arbetar målmedvetet med målgruppsanpassad kollektions- och produktionsplanering. Du får förståelse för och fördjupade kunskaper i designprocessen genom praktisk tillämpning. Arbetet sker både som grupparbete och enskilda projekt, där du stimuleras att utmana och utveckla din kreativitet.

I Illustrator, Photoshop och Excel lär du dig rita utförliga produktskisser, tekniska ritningar;
gradering av storlekar och måttlistor. Du använder engelska facktermer i dina kollektioner och på dina plaggskisser. Du kommer även att prova på att arbeta digitalt i 3D. Vi gör dig väl förtrogen med Pantone Matching System (PMS), ett internationellt färgsystem som används världen över av många yrkesgrupper.

Förutom dina kollektionsarbeten ingår en kurs i tygtryck, en orientering i företagsekonomi och hur du tar fram en affärsidé för att starta eget företag. Du får också insikt och kunskap om de faktorer som styr mode och trender.
Möjlighet finns att ta in föreläsare, göra studiebesök hos någon designer eller företag inom branschen.

Kunskaper efter utbildningen

 • arbeta med mönsterkonstruktion och gradering, såväl manuellt som datoriserat
 • beskriva produkter genom bilder, plaggskisser och produktteckningar, både i detalj och helhet
 • självständigt utveckla dina kollektioner i form av en sälj- och produktpärm
 • textila begrepp och yrkesområdets terminologi på svenska och engelska
 • framställa måttabeller för olika produktområden som används av konfektionsproducerande länder
 • produktionsekonomi, kalkylering och dess koppling till eget företagande
 • utföra samtliga moment i framställningen av olika plagg
 • självständigt planera, välja och använda lämpliga material
 • skapa mönsterrapporter både manuellt och digitalt
 • Adobe Illustrator, Adobe Photoshop och MS Excel

Utbildningsbevis
Efter slutförd utbildning och godkända arbetsprover utfärdas utbildningsbevis

Det här är vad du kan göra efter utbildningen

 • Arbeta som mönsterkonstruktör, direktris, technical designer, designtekniker, produktionstekniker, konfektionstekniker, inköp- eller designassistent.
 • Stora möjligheter att specialisera sig och skapa en karriär på något av de stora modeföretagen eller att söka sig vidare till andra företag i Sverige eller utomlands.

Avgift och finansiering

 • Kostnad: 33 000 kronor. Betalning sker normalt terminsvis, men fakturan kan utan extra kostnad delas upp efter överenskommelse. Grundmaterial ingår i utbildningen. Teckningsmaterial och tyger till examensarbete bekostas av eleven.
 • Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigad. Du kan även ansöka om merkostnadslån för kursavgiften.
produktutveckling

Bilder från skolan